Ogranicznik skrajni przeznaczony jest do oznakowania pola martwego jezdni oraz podwójnej linii ciągłej w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego jako element dyscyplinujący i usprawniający. Stanowi alternatywę dla oznakowania poziomego za pomocą farby lub aplikacji folii. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i może być wykonywany w każdych warunkach atmosferycznych. Mocowanie za pomocą kołków rozporowych nie powoduje uszkodzeń nawierzchni drogi i jest łatwe w demontażu. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych doskonale widoczny zarówno w dzień jak i w nocy.

Zastosowanie :
  • do oddzielania dróg rowerowych,
  • przy wyznaczaniu miejsc parkingowych
  • przy układaniu tras pomocniczych, zwężeń,
  • przy remontach dróg,
  • przy częściowym zabezpieczeniu powierzchni,
  • przy podziale jezdni itp.