Wykonane jest ono przy użyciu farb akrylowych, a jego warstwa, mierzona na mokro wynosi 0,3 - 0,8 mm. Warstwa ta po wyschnięciu zmniejsza się o 40 - 50%. Farba aplikowana jest pod wysokim ciśnieniem, a użyte mikrokule najwyższej jakości pozwalają uzyskać oznakowanie bardzo dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Oznakowanie tego rodzaju wymaga najczęściej corocznej aplikacji.