A
małe 750 mm
średnie 900 mm
duże 1050 mm
wielkie 1200 mm


niebezpieczny zakręt
w prawo


niebezpieczny zakręt
w lewo


niebezpieczne zakręty
- pierwszy w prawo


niebezpieczne zakręty
- pierwszy w lewo


skrzyżowanie dróg


skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach


skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie


skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie


wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony


wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony


ustąp pierwszeństwa


skrzyżowanie o ruchu okrężnym


przejazd kolejowy z zaporami


przejazd kolejowy bez zapór


nierówna droga


próg zwalniający


zwężenie jezdni - dwustronne


zwężenie jezdni - prawostronne


zwężenie jezdni - lewostronne


ruchomy most


roboty na drodze


śliska jezdnia


przejście dla pieszych


dzieci


zwierzęta gospodarskie


zwierzęta dzikie


boczny wiatr


odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym


tramwaj


niebezpieczny zjazd


stromy podjazd


rowerzyści


spadające odłamki skalne


lotnisko


nabrzeże lub brzeg rzeki


sypki żwir


sygnały świetlne


inne niebezpieczeństwo


niebezpieczne pobocze


oszronienie jezdni


zator drogowy


wypadek drogowy