Do głównych zadań oznakowania poziomego należy zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących się na drodze, a także usprawnienie ruchu pojazdów
i ułatwienie korzystania z drogi.