Separator łańcuchowy

Separator łańcuchowy wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Dzięki niemu można formować dowolne kształty – elementy można układać nawet pod kątem prostym.

Istnieje możliwość mocowania do podłoża za pomocą kołków rozporowych, przez co uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję. Zastosowanie elementów w kontrastujących kolorach skutkuje bardzo dobrą widocznością separatorów łańcuchowych.

 

Zastosowanie:

  • wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonej z ruchu
  • oznakowanie zawężonego pasa ruchu
  • rozdzielanie pasów ruchu
  • jako krawężnik
  • oznakowanie pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zwężenia pasa bezpieczeństwa
  • tymczasowe lub trwałe poziome oznakowanie miejsc prowadzenia robót drogowych