Separator liniowy

Separator liniowy stosuje się do:

  • wydzielania pasów ruchu
  • rozdzielania pasów ruchu
  • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprzez oznaczenie krawędzi jezdni
  • oznaczenia zmian w organizacji ruchu
  • zapobiegania niekontrolowanego wjazdu na strefy wyłączone z ruchu