Tablice kierujące U-21

Tablice kierujące U-21a i U-21b wykonane są z tworzywa sztucznego, oklejone folią I lub II generacji.

Zastosowanie:

  • wygradzanie powierzchni wyłączonych z ruchu
  • oznakowanie stref zagrożenia (do tymczasowego lub trwałego poziomego oznakowania i rozdzielenia pasów ruchu)

Dane techniczne:

  • długość: 128 cm
  • wysokość: 80 cm
  • szerokość: 25 cm