Masa chemoutwardzalna

Masa chemoutwardzalna z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego jest przeznaczona do wykonywania wszystkich rodzajów poziomych oznakowań:

  • dróg
  • placów
  • parkingów
  • innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych

Masa stosowana na zimno przeznaczona jest do wykonywania oznakowań dróg w strefach obciążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów:

  • przejść dla pieszych
  • linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania
  • strzałek kierunkowych i naprowadzających
  • linii segregacyjnych i krawędziowych