Piktogramy

Termoznaki – gotowe elementy z masy termoplastycznej służące do grubowarstwowego oznakowania poziomego:

  • dróg
  • ulic
  • parkingów
  • placów