Podstawy do znaków

Podstawy gumowe – służą do stabilnego mocowania słupków o różnych średnicach wraz ze znakami drogowymi.