Próg segmentowy

Próg płytowy to element w znaczny sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów:

  • łagodny najazd ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego
  • możliwość dokładania elementów pozwala uzyskać optymalną dla danej drogi łagodną przeszkodę ograniczającą prędkość

 

Próg segmentowy (płytowy) z przejściem dla pieszych – tego typu podwyższone przejście dla pieszych z progiem najazdowym ma na celu:

  • spowolnienie ruchu pojazdów
  • poprawę bezpieczeństwa pieszych