Słupki blokujące U-12c

Słupki blokujące U-12c:

  • uniemożliwiają pojazdom mechanicznym wjazd na miejsca wyłączone z ruchu, np. chodniki lub ścieżki rowerowe
  • informują kierowców o przeszkodzie
  • informują uczestników ruchu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności