Narzutki dla kierujących ruchem

Z dniem 24 lipca 2008 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 132, poz. 840).

Rozporządzenie to określa wzór ubioru noszonego w czasie wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem drogowym. Osoby te powinny być wyposażone w narzutki ostrzegawcze zgodne z Polską Normą PN-EN 471:2008 o barwie fluorescencyjnej pomarańczowoczerwonej, z żółtymi pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 2, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471:2008 oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „KIEROWANIE RUCHEM”. Narzutka ma rozmiar uniwersalny.