Pałki świetlne

Pałka świetlna LED do kierowania ruchem służy przede wszystkim do:

  • zatrzymywania pojazdów
  • prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym
  • wskazywania kierowcom poleceń do określonego zachowania się
  • „pałki” używane są m.in przez kierujących ruchem przy zepsutej sygnalizacji świetlnej, w trakcie prowadzonych robót drogowych, przy tymczasowych objazdach, zamkniętych ulicach