Strój dla przeprowadzających dzieci

Strój dla osób uprawnionych do wstrzymywania ruchu pojazdów umożliwia bezpieczne przekroczenie jezdni dzieciom i osobom niepełnosprawnym.