Próg wyspowy jest jedynym progiem zwalniającym który może być montowany w miejscu gdzie odbywa się komunikacja autobusowa. Wykonany z gumy odpornej na UV, doskonale redukuje prędkości na wszystkich drogach, ekonomiczny, wodoodporny oraz stabilny. Powierzchnia progu jest ze specjalnej antypoślizgowej struktury, składa się z 4 elementów (2 lewe oraz 2 prawe). Elementy narożne oklejone są folią 3M. Jest dobrze widoczny także w nocy dzięki właściwością odblaskowym taśmy 3M.


Próg płytowy to element w znaczny sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów. Łagodny najazd ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Poprzez dokładanie elementów można uzyskać optymalną dla danej drogi łagodną przeszkodę ograniczającą prędkość.