Separator ruchu - szyna kierunkowa służy do tymczasowego lub trwałego poziomego oznakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz szybkiej zmiany organizacji ruchu. Jest alternatywą dla obecnie stosowanego oznakowanie za pomocą farby lub folii. Separator wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Wzajemne zazębianie oraz specjalny profil separatora gwarantuje odporność elementów na mechaniczne uszkodzenia np. spowodowane gwałtownym rozłączeniem, pozwala również układać separatory po łuku. Dzięki wyposażeniu separatora w otwory mocujące jest on przystosowany do montażu pionowych elementów oznakowania takich jak np. tablice kierujące U-21.

Istnieje możliwość pokrywania separatora masami chemoutwardzalnymi co skutkuje bardzo długotrwałym utrzymaniem kolorystyki nawet pomimo wielokrotnego najeżdżania przez samochody

Zastosowanie:
  • wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonej z ruchu,
  • wyznacznie skosów
  • oznakowanie zwężonego pasa ruchu,
  • oznakowanie zanizonego lub zawyżonego pobocza
  • oznkowanie pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zwężenia pasa bezpieczeństwa, itp.