linia pojedyncza
przerywana
długa

linia pojedyncza
przerywana
krótka

linia pojedyncza
przerywana
wydzielająca

linia pojedyncza
przerywana
prowadząca wąska

linia pojedyncza
przerywana
prowadząca szeroka

linia pojedyncza
ciągła
wąska

linia pojedyncza
ciągła
szeroka

linia jednostronnie
przekraczalna
długa

linia jednostronnie
przekraczalna
krótka

linia podwójna
ciągła

linia podwójna
przerywana

linia pojedyncza
ostrzegawcza

linia pojedyncza
ostrzegawcza
naprowadzająca

linia krawędziowa
przerywana szeroka

linia krawędziowa
ciągła szeroka

linia krawędziowa
przerywana wąska

linia krawędziowa
ciągła wąska

strzałka kierunkowa
na wprost

strzałka kierunkowa
w lewo

strzałka kierunkowa
do zawracania

strzałka kierunkowa
w prawo

strzałka kierunkowa
na wprost lub w lewo

strzałka kierunkowa
na wprost lub w prawo

strzałka kierunkowa
w lewo lub w prawo

strzałka kierunkowa
na wprost, w lewo
lub w prawo

strzałka kierunkowa
na wprost i do zawracania

strzałka naprowadzająca
w lewo

strzałka naprowadzająca
w prawo

przejście dla pieszych

przejazd dla rowerzystów

linia bezwzględnego
zatrzymania

linia warunkowego
zatrzymania złożona
z trójkątów

linia warunkowego
zatrzymania złożona
z prostokątów

trójkąt podporządkowania

napis stop

linia przystankowa

stanowisko postojowe

linia wyznaczająca
pas postojowy

koperta

powierzchnia wyłączona

BUS

rower

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

próg zwalniający