A
małe 600 mm
średnie 800 mm
duże 900 mm
wielkie 1000 mm
A
800 mm
900mm
A - 900 mm
H - 1500mm


zakaz ruchu w obu kierunkach


zakaz wjazdu


zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych


zakaz wjazdu autobusów


zakaz wjazdu motocykli


zakaz wjazdu samochodów ciężarowych


zakaz wjazdu
ciągników rolniczych


zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą


zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych


zakaz wjazdu
rowerów


zakaz wjazdu motorowerów


zakaz wjazdu wózków rowerowych


zakaz wjazdu wózków ręcznych


zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi


zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi


zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę


zakaz wjazdu
pojazdów o szerokości ponad... m


zakaz wjazdu
pojazdów o wysokości ponad... m


zakaz wjazdu
pojazdów o długości ponad... m


zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... t


zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż... t


stop


zakaz skręcania w lewo


zakaz skręcania w prawo


zakaz zawracania


koniec zakazu zawracania


zakaz wyprzedzania


zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe


koniec zakazu wyprzedzania


koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe


zakaz używania sygnałów dźwiękowych


koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych


pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka


stój - kontrola celna


ograniczenie prędkości


koniec ograniczenia prędkości


zakaz postoju


zakaz zatrzymywania się


zakaz postoju w dni nieparzyste


zakaz postoju w dni parzyste


strefa ograniczonego postoju


koniec strefy ograniczonego postoju


zakaz ruchu pieszych


koniec zakazów


strefa ograniczonej prędkości


koniec strefy ograniczonej prędkości