A
małe 600 mm
średnie 800 mm
duże 900 mm
wielkie 1000 mm


nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)


nakaz jazdy w prawo (za znakiem)


nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)


nakaz jazdy w lewo (za znakiem)


nakaz jazdy prosto


nakaz jazdy prosto lub w prawo


nakaz jazdy prosto lub w lewo


nakaz jazdy w prawo lub w lewo


nakaz jazdy z prawej strony znaku


nakaz jazdy z lewej strony znaku


nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku


ruch okrężny


droga dla rowerów


koniec drogi dla rowerów


prędkość minimalna


koniec minimalnej prędkości


droga dla pieszych


koniec drogi dla pieszych


nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi


nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych


koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych