przejście graniczne


przekraczanie granicy zabronione


granica obszaru administracyjnego


nazwa rzeki


uprzedzenie o zakazie


znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem


sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo


objazd w związku z zamknięciem drogi


znak prowadzący na drodze objazdowej


kierunki na pasach ruchu


kierunki na pasie ruchu


znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem


przejazd tranzytowy


tablica wskaźnikowa
na autostradzie umieszczana w odległości 300m przed pasem wyłączania


tablica wskaźnikowa
na autostradzie umieszczana w odległości 200m przed pasem wyłączania


tablica wskaźnikowa
na autostradzie umieszczana w odległości 100m przed pasem wyłączania


niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu


koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej


koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej


przeciwny kierunek dla określonych pojazdów


pas ruchu dla rowerów


część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów


ruch skierowany na sąsiednią jezdnię


ograniczenia na pasie ruchu