słupek wskaźnikowy
z trzema kreskami umieszczany po
prawej stronie jezdni


słupek wskaźnikowy
z dwiema kreskami umieszczany po
prawej stronie jezdni


słupek wskaźnikowy
z jedną kreską umieszczany po
prawej stronie jezdni


słupek wskaźnikowy
z trzema kreskami umieszczany po
lewej stronie jezdni


słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni


słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni


sieć pod napięciem


krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym


krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym